Isıtma Sistemleri

Apartman , blok binalar ve site gibi büyük ısıtma alanı bulunan yerlerde, modern ve daha ekonomik olduğu için , merkezi ısıtma sistemi uygulanmaktadır.

Soba ve diğer ısıtma araçlarına göre bu sistemde yangın tehlikesi çok azdır. Ancak borulardaki tıkanma,kazanın aşırı yakılması gibi durumlarda kazanın patlaması tehlike oluşturabilir.

Merkezi ısıtma genel olarak üç gruba ayrılır. Sıcak sulu ısıtma , buharlı ısıtma tesisatı , klima tesisatıdır.