açıklama

Toplam Sertlik Test Kiti

Toplam Sertlik Test Kiti, suya sertlik veren tüm iyonların varlığını kantitatif olarak belirler. İndikatör olarak MB İndikatörü kullanılır. Renk mavi olursa sertlik verici iyon yoktur, renk kırmızı olursa 1 damlası 1Fr0 olacak şekilde ayarlanmış Titrasyon Çözeltisi ile renk maviye dönene kadar titrasyon yapılır. Damla sayısı toplam sertliği ppm cinsinden verir.

Metod : Titrimetrik

İçerik : MB İndikatör 1adet, Titrasyon Çözeltisi 1 adet, Titrasyon Kabı 1 adet , Prospektüs 1 adet 1 FR0= 10 ppm CaCO3 = 0,2 epm = 0,2 mval/l 1 epm = 50 ppm CaCO3 = 1 mval/l (epm= ekivalent per milyon)

Havuz Suyu Test Kiti

Metod : Klorimetrik

İçerik : Klor İndikatörü 1 adet, Ph İndikatörü 1 adet, Renk Skalası 1 adet, Prospektüs 1 adet Klor( Sıvı) ve Ph Kitin içinde bulunan ikili deney tüpünün bir tarafı klor tayini(duyarlık 0,1 -3,0 ppm) için diğer tarafı da PH (duyarlık 6,8 – 8,2) için tasarlanmıştır. Renk karşılaştırması ile her iki parametre de belirlenir. Kullanımı kolaydır ve bir test kiti ile 100 test yapabilirsiniz.

Serbest Klor Test Kiti

Metod : Kolorimetriik

İçerik : Klor İndikatörü 1 adet, Renk Skalası 1 adet , Prospektüs 1 adet Aktif serbest klor, hiçbir madde ile reaksiyona girmemiş olan serbest klordur. Suda dezenfektan görevini bu klor yapar. Kitin içindeki solüsyon yardımıyla PH 6,0 – 6,5 de oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılarak sudaki serbest aktif klorun miktarı belirlenir.(Duyarlık 0,1 – 3,0 ppm)

Fosfat (D) Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : Fosfat Reaktifi (1) 1 adet, Fosfat Reaktifi (2) 1 adet, Deney Tüpü 1 adet, Renk Skalası 1 adet Test kitinin içinde bulunan Fosfat Reaktifi 1 ve Fosfat Reaktifi 2 solüsyonları kullanılarak elde edilen renk, renk skalası ile karşılaştırılır. Bulunan rengin karşısındaki değer ppm cinsinden Fosfat miktarını verir. (Hassasiyet 0,5 – 1,0 – 3,0 – 5,0 – 10,0 – 20,0 – 30,0 mg/lt PO4-3 ) Çevirme Faktörleri mg/l P = mg/l PO4-3 x 0,326 mg/ P2O5 = mg/l PO4-3 x 0,747

Fosfat (Y) Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : Fosfat Reaktifi (1) 1 adet, Fosfat Reaktifi (2) 1 adet, Deney Tüpü 1 adet, Renk Skalası 1 adet, Prospektüs 1 adet Test kitinin içinde bulunan Fosfat Reaktifi 1 ve Fosfat Reaktifi 2 solüsyonları kullanılarak elde edilen renk, renk skalası ile karşılaştırılır. Bulunan rengin karşısındaki değer mg/l cinsinden Ortofosfat miktarını verir. Duyarlılık 0,5 – 30 ppm Çevirme faktörleri mg/l P = mg/l PO4-3 x 0,326 mg/l P2O5 = mg/l PO4-3 x 0,747

Toplam Demir Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : Demir İndikatörü 1 adet, Demir Renk Skalası 1 adet, Prospektüs 1 adet, Deney Tüpü 1 adet Prensip olarak suda bulunan Fe+3 iyonlarını Fe+2 ye indirgedikten sonra tümü tayin edilir. Kitin içinde bulunan reaktifler yardımıyla oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılarak toplam demir miktarı bulunmuş olur. Duyarlık 0,5 – 5 ppm

pH Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : pH İndikatörü 1 adet, Renk Skalası 1 adet , Prospektüs 1 adet Deney tüpünün işaretli yerlerine kadar numune su konulur. Bir tarafa 4 damla pH İndikatörü damlatılır. Oluşan renk orta kısımdaki renk eşeli ile karşılaştırılır. Duyarlık 6,8 – 8,2

Alkalinite Test Kiti

Metod : Titrimetrik

İçerik : Titrasyon Çözeltisi 1 adet, MR İndikatörü 1 adet, Deney Tüpü 1 adet, Prospektüs 1 adet Suda P Alkalitesi Tayini: Fenol ftalein indikatörü (P Alkalite); NaOH,KOH, Ca(OH)2, Na2CO3 gibi kuvvetli bazik maddeler karşısında koyu pembe renk alır. Ortamda yalnız bikarbonatlar varsa çözelti renksiz kalır. (PH=8 renksiz, PH=10 Koyu pembe) Suda M Alkalitesi Tayini: Perdelenmiş Metil Oranj indikatörü (M alkalite) sudaki bikarbonatların varlığını gösterir. (PH= 3,1 Kırmızı, PH=4,4 yeşil) İndikatör damlatılınca renk yeşilimsi olacaktır. Titrasyon çözeltisi ile titrasyon sonucu renk açık kırmızıya dönünce titrasyon işlemi durdulur. 1 Damla = 50 ppm CaCO3

Klorür Test Kiti

Metod : Titrimetrik

İçerik : Titrasyon Çözeltisi 1 adet, İndikatör Çözeltisi 1 adet, Deney Tüpü 1 adet, Prospektüs 1 adet Deney tüpü numune su ile çalkalandıktan sonra 5 ml işaret çizgisine kadar numune su ile doldurulur. Üç damla İndikatör Çözeltisi damlatılır. Renk sarı olur. Renk gülkurusu pembeye dönene kadar damla damla ve damlaları sayarak ayarlı Nitrat Çözeltisi damlatılır. Her damla 30 ppm klorüre tekabül eder Bir Damla = 30 ppm KLORÜR

Nitrit (Yüksek) Test Kiti

Metod : Titrimetrik

İçerik : Titrasyon Çözeltisi 1 adet, İndikatör Çözeltisi 1 adet, Prospektüs 1 adet, Deney Tüpü 1 adet Yüksek oranlarda Nitrit ölçümü yapılması gereken yerlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İndikatör çözeltisi damlatılınca renk kırmızıya dönüyorsa , renk maviye dönene kadar titrasyon çözeltisi damlatılır. 1 damla = 25 ppm Nitrit

Nitrit (Düşük) Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : Nitrik İndikatörü 1 adet, Nitrit Renk Skalası 1 adet, Prospektüs 1 adet, Deney Tüpü 1 adet, Mikrokaşık 1 adet Sudaki nitrit miktarı, kitte bulunan reaktif yardımıyla oluşan rengin ,renk skalası ile karşılaştırılması sonucu belirlenir. Duyarlık 0,1 – 3,0 ppm Kalsiyum

Sertlik Test Kiti

Metod : Titrimetrik

İçerik : Titrasyon Çözeltisi 1 adet, KOH Çözeltisi 1 adet, Ca Toz İndikatörü 1 adet, Prospektüs 1 adet, Deney Tüpü 1 adet Ca+2 sertliği havuz suyunda ve soğutma sularında Langerier indeksinin hesaplanması için gereklidir. Ayrıca havuz sularında setlik limitleri Ca +2 sertliğine göre ( 200 – 500 ppm ) verilmiştir. Sertlik test kitinde , 1 damla 10 ppm Ca+2 sertliğine tekabül eder.

Amonyak Test Kiti

Metod : Kolorimetrik

İçerik : Amonyak İndikatörü ( 1 ) 1 adet, Amonyak İndikatörü ( 2 ) 1 adet, Amonyak Renk Eşeli 1 adet, Prospektüs 1 adet Deney tüpünde her iki tarafın işaretli yerlerine kadar numune su doldurun. Tüpün bir bölmesine ( Diğer kısım karşılaştırma için ) 3 damla Amonyak İndikatörü 1 damlatın , 2 damlada Amonyak İndikatörü 2 damlatın. Oluşan rengi orta kısımdaki renk skalası ile karşılaştırın.Benzer renk amonyak miktarını ppm (mg / lt ) biriminden gösterir. Çevrim Faktörleri: mg/l NH4+ = NH3 x 1,059 mg/l N = NH3 x 0,822

Değer Resimler